maitland_logo_700x64

 

Profiel

Directeur-bestuurder Cultuurmij Oost

 

 

Algemeen

Cultuurmij Oost is een eigentijds expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie,- participatie en talentontwikkeling dat als voornaamste werkgebied Gelderland heeft. De organisatie werkt veelal in opdracht van de provincie Gelderland, maar ook voor andere opdrachtgevers. Aan Cultuurmij Oost is een VOF CultuurCollege verbonden, een start-up voor scholing van de cultuur- en erfgoedsector. Cultuurmij Oost timmert aan de weg, deelt kennis, werkt samen en is altijd gericht op de eigen ontwikkeling als eigentijds cultuurbedrijf. De medewerkers zijn experts op hun werkterrein en de organisatie heeft een sterk profiel richting landelijke stakeholders. De missie is om kunstenaars en cultuurinstellingen te betrekken bij actuele opgaven in het onderwijs, zorg en welzijn, bedrijfsleven en gemeenten. Met advies, kennis, netwerken en scholing vergroot Cultuurmij Oost zo de impact van de creatieve kracht van kunst.

Vanaf 2017 is de provinciale opdracht van Cultuurmij Oost drieledig: talentontwikkeling, participatie en educatie. Daarbij ligt de kracht in:

ē †††††† Het kwalitatief versterken van het inhoudelijk vakmanschap en ondernemerschap van spelers in het culturele veld;

ē †††††† Het versterken van onderwijs, gemeenten, zorg- en welzijnssector en bedrijven om de inbreng van culturele partners optimaal te laten renderen;

ē †††††† Het verbinden van deze partijen op basis van de kennis van het Gelderse speelveld

 

Cultuurmij Oost is een platte en hybride organisatie waar ca. 30 professionals werken verdeeld over drie teams. De begroting bedraagt circa 3,5 miljoen euro waarvan ruim 1.9 miljoen subsidie van de provincie Gelderland is. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het positioneren van de organisatie als innovatief en ondernemend expertisecentrum binnen de provinciale en landelijke cultuursector en het vergroten van het verdienvermogen van de organisatie.

 

De directeur-bestuurder is daarnaast eindverantwoordelijk voor het strategisch en operationeel beleid van de organisatie en voor de aansturing van de dienstverlening van Cultuurmij Oost. De directeur-bestuurder is het gezicht naar buiten en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 


Functie

Als directeur-bestuurder bent u eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie; strategisch, beleidsmatig, inhoudelijk, financieel, mensen en middelen.

 

U bent verantwoordelijk voor de aansturing van de dienstverlening op alle terreinen, voor de positionering van de organisatie in de provincie en de sector.

 

U zet de lijnen uit voor innovatie en beleidsontwikkeling in samenspraak met de medewerkers. Uw beleid is gericht op realisatie van de drievoudige opdracht. Het beleid wordt gekenmerkt door haalbare doelen met afgesproken financiŽle kaders. U bewaakt de implementatie van het beleid, alsmede de resultaatafspraken en de kwaliteit.

 

U draagt zorg voor een financieel gezonde organisatie, bewaakt de budgetten en stelt de begroting en de jaarrekening vast.

 

Als cultureel en maatschappelijk ondernemer creŽert u kansen voor additionele inkomsten.

 

U geeft op inspirerende en coachende wijze leiding gericht op eigenaarschap en eigen regie van de medewerkers. U verbindt de medewerkers door het stellen van gemeenschappelijke en duidelijke doelen.


U bent extern boegbeeld en vervult intern een zichtbare en verbindende rol.

U draagt zorg voor uitstekende contacten met overheden, onderhandelt met hen over de financiŽle middelen en werkt aan een positieve positionering en stevige verankering van Cultuurmij Oost in de relevante gremia.

U bent als cultureel en maatschappelijk ondernemer in staat om
Cultuurmij Oost te verbinden aan de stad, de provincie en het veld. U weet Cultuurmij Oost van betekenis te laten zijn voor verschillende doelgroepen en marktgebieden en verbindingen te leggen met andere sectoren.

 

U werkt volgens de Governance Code Cultuur en rapporteert op transparante wijze aan de Raad van Toezicht.

 


Profiel

De directeur-bestuurder die Cultuurmij Oost zoekt:

-††††††† heeft bewezen succesvol leiding te kunnen gegeven aan een vergelijkbare instelling met (culturele) professionals

-††††††† kent de ontwikkelingen in de sector en heeft een visie op de rol, het belang van cultuur in de veranderende maatschappij. Kan die visie vertalen naar beleid enconcrete haalbare doelstellingen en u kunt het verhaal van Cultuurmij Oost duidelijk verwoorden bij relevante partijen (zoals de provincie)

-††††††† stuurt op grote lijnen en hakt knopen door waar dat nodig is

-††††††† is een inspirerend en coachend leidinggevende, die medewerkers ruimte en steun geeft om zich te ontwikkelen

-††††††† heeft gevoel voor politieke-bestuurlijke verhoudingen, is gewend om te gaan met subsidieverstrekkers en kent het bestuurlijke spel

-††††††† heeft financieel en bedrijfsmatig inzicht, kan met (meer)jarenplannen werken

-††††††† is een netwerker die mensen en instanties aan zich weet te binden, onderhoudt de relaties met de stad en regio en is gericht op samenwerking

-††††††† heeft ervaring met fondsenwerving en het binnenhalen van (project)subsidies

-††††††† is een stevige persoon, goed onderhandelaar, heeft lef, is ondernemend, enthousiasmerend en betrokken.

-††††††† is een verbinder, is empathisch, opereert transparant en boekt resultaten.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling heeft een omvang van 1 fte (36 uur). De functie wordt gewaardeerd conform schaal 13 van de CAO Sociaal Werk Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Bruto jaarinkomen maximaal ca 90.000 euro. De aanstelling is voor een jaar met de intentie dit om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

 

 

Procedure

De werving wordt begeleid door bureau Maitland Search & Advies. Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een oriŽnterend gesprek met mevrouw P. Maitland.

In overleg met de opdrachtgever worden vervolgens circa vier kandidaten uitgenodigd voor een vervolg van de procedure. De eerste gespreksronde vindt plaats op 8 december 2017. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

 

 

GeÔnteresseerd? (M?V)

Stuur uw motivatie en cv voor 13 november 2017 naar info@maitland.be ter attentie van mevrouw P. Maitland. Voor meer informatie kunt u bellen met 06 - 28 77 53 36.